Τρίτη, Οκτωβρίου 07, 2014

Δημήτρης Κανελλόπουλος: CASA ALBA


Δημήτρης Κανελλόπουλος
CASA ALBA


Τὰ χεράκια μου μόνο.
Τὰ χεράκια μου θὰ γράψουν  λέξεις,
γιὰ αὐτὴ τὴ μέρα.
Καὶ τὴ σκόνη
ποὺ σκέπασε τὴν ψυχή μου,
τὰ χεράκια μου μὲ τὰ χρόνια
θὰ διώξουν τὸν ἑφιάλτη
τῆς προδοσίας.

Αὐτὰ
θὰ χτίσουν ξανὰ
τὸ γκρεμισμένο μου πρόσωπο.

Στὸ φῶς.
Ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει ντροπή.
Τὰ χεράκια μου,
τὴ ματιά μου θὰ πάρουν ἀπ’ τὸ χέρι
καὶ τὴν καρδιά μου θὰ κάνουν
νὰ λησμονήσει τὴν προδοσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: