Σάββατο, Μαρτίου 14, 2015

Δημήτρης Κανελλόπουλος Πρόγραμμα επιστημονικής τροφοδοσίαςΔημήτρης Κανελλόπουλος
Πρόγραμμα επιστημονικής τροφοδοσίας
Program de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei…

Όταν έπεσε το πρώτο χιόνι, μαζευτήκαμε μέσα στον Croco. Έκανε πολύ κρύο και δεν αντέχαμε να στεκόμαστε όρθιοι και ακίνητοι στα τραπέζια που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Ο Locsyi που προβληματιζόταν διαρκώς  για τα ανταλλακτικά τής zavra, έπαψε να προβληματίζεται γιατί δεν μπορούσε να κυκλοφορεί με το μηχανάκι πάνω στον πάγο. Η zavra ήταν ένα προπολεμικό γερμανικό μηχανάκι που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Το μοναδικό ίσως σε ολόκληρη την πόλη. Ησυχάσαμε.
Ωστόσο προέκυψε ένα άλλο ζήτημα. Η εξαφάνιση των τροφίμων από τις Alimentari, μας ανησυχούσε σε μεγάλο βαθμό. Το πράγμα φαινόταν ότι θα τραβήξει σε μάκρος. Οι περισσότεροι στράφηκαν σε μένα. Ήμουν ο «ξένος» της παρέας. Η γέφυρα με