Σάββατο, Ιουλίου 28, 2012

ΟΡΟΠΕΔΙΟ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ (12ο) ΤΕΥΧΟΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κυκλοφόρησε τὸ νέο  (12ο) τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Ὀροπέδιο
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ε Π Ι   Τ Ο Υ   Ο Ρ Ο Υ Σ   Ο Μ Ι Λ Ι Α

Π Ο Ι Η Σ Η
Χρστος Ντάντος: Τ σχοινί

Δ Ι Η Γ Η Μ Α
.Χ. Παπαδημητρακόπουλος: Τ’ ΜΠΟΥΦ’ ΤΟΥ Π’ΛΙ
Σωτήρης Δημητρίου: σημαδούρα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ε Σ
ναστασία . ντύπα: Fuga, Καιρς το σιγν, Καλοκαίρι, πόσχιση λέξανδρος Δέλτα Δημόπουλος: Τ λουλούδι το σπαχάν, Τ κελ εκοσι τρία, ποιητής ντωνία Γουναροπούλου-Τουρίκη: μπωτη, λη νύχτα, Νίκαια, ατόχειρας πριλίου 2011 Ντίνα Καραβίτη: Δυ σκις παίζουν κρυφτό, Το θεομάρτυρα Τάνταλου, διόγραφος διαθήκη Νίκος Λεβέντης: Μεσαιωνικ φαντασίωση, ριστικοί, νας τυχοδιώκτης νδρέας Νεοφυτίδης:Ποιήματα π τν νέκδοτη συλλογ «Επε» ρ Νικοπούλου: Τ πουλιά, Στ φανάρια τν μαχν, κόμα κι τσι γγελικ Σιδηρθήνα-Τέξας, Διάλογος μνα φουστάνι, ταχυδρόμος πέθανε Λουκς Δ. Παπαδάκης: 2 ποιήματα π τς «ποδείξεις στορίας»: Ε΄, ΙΖ΄ Τ τραγούδι το Περσέα Τάσος Σιαμανδούρας:Δέηση Νυκτερινή Βάλια Τσιριγώτη: ποστολέας: ΒάλιαΠαραλήπτης: Λύκος Βασιλικ Φράγκου: Κάλεσμα, Σήμερα βρεχε, ταν κοιτς τ δειλινό

Ο Ι Φ Ι Λ Ο Ι
Nicanor Parra: πάρχει μία ετυχισμένη μέρα

Σ ΕΛΙΔΕΣ   ΓΙΑ  ΤΟΝ   Γ Ι Α Ν Ν Η   Σ Κ Α Ρ Ι Μ Π Α
Νίκος Γριπονησιώτης: Λιανώματα στ σκαριμπικ ποιήματα • Συμεν Γρ. Σταμπουλο: ποιητικ τς πονόμευσης στ παράδειγμα τομυθιστορήματος το Γιάννη Σκαρίμπα Μαριάμπας • Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος: Σημειώσεις στπεριθώρια τν ποιημάτων το Σκαρίμπα • Δημήτρης Κανελλόπουλος: «Ψυχ βαθιά! Φαρδι χα-
ρέμι!» καταγραφ κα νασκαφ μις φράσης • Σούλα Παπαγεωργοπούλου: Γιάννης Σκαρίμπας διορθώνει πορρίπτει ποιήματά του • Σπύρος Κυριάκης: ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ, γενέτειρα τοΣκαρίμπα τιμ τν μνήμη του.... • Κωνσταντνος Κλ. Μπαϊρακτάρης: ‘πιθέσεις δόξης’’ σέ… δόσεις
*
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ»
Δημήτρης Κοσμόπουλος: Ἔγριπος μερακλωμένος • Κατερίνα Κωστίου: «μαὶτρ τοῦ φάλτσου» καὶ clownerie το Μεσοπολέμου • Γ.Δ. Παγανός: ποίηση του Σκαρίμπα κα κριτική. –Τ πλαίσιο τς κριτικς. Ο κοινς κα ο ντίθετες θέσεις– • Συμεν Γρ. Σταμπουλο: ποίηση μς βοηθ ν ζήσουμε…. περίπτωση το Γιάννη Σκαρίμπα • Π.Δ. Μαστροδημήτρης: Γιάννης Σκαρίμπας (Τ παραλειπόμενα μις σιωπς) • ΟΥΛΑΛΟΥΜ... Ποίηση: Γιάννης Σκαρίμπας – Μελοποίηση: Χρστος Ντάντος
*
ΔΥΟ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ
1. Κείμενο-καταγγελία το Γιάννη Σκαρίμπα γι τν Μακρόνησο
2. «Ποίηση κα Ζωή» (πόσπασμα)

Γιάννης Σκαρίμπας: Τ μερμγκι

.Χ. Παπαδημητρακόπουλος: δαίμων τν συγκυριν Κώστας Μίσσιος: ταν Γιάννης Σκαρίμπας λληλογραφοσεμ τ Γενικ Λογιστήριο το Κράτους

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ
Γιάννης Πατίλης: Μικρς Τύπος: π τ τοπικ πρς τ περτοπικό

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο
Μαρία ρβανίτη Σωτηροπούλου: Τ Λουβιάρικα τς Σαντορίνης

Κ E Ρ Α Μ Ε Ι Κ Ο Σ Μνήμη Βαγγέλη ποστολόπουλου
Τάκης Παπαγγελόπουλος: στερόγραφο • Γιάννης Θέσπης: Βαγγέλης ποστολόπουλος – In Memoriam • Βασίλης Καραβίτης: Πρς γηράσκοντα φηβο

Α Ρ Χ Ε Ι Ο Θ Η Κ Η
Πρίμο Λέβι: Δίκη το Φράντς Κάφκα

Δ Ο Λ Ι Ο Φ Θ Ο Ρ Ε Σ
Γιργος ριστηνός: Ταξιδεύοντας στ Μετάφραση

ΤΑ  Β Ι Β Λ Ι Α
πιστροφ στν Διαφωτισμό, πιμέλεια–Μετάφραση: Θανάσης Γιαλκέτσης

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ   ΚΑΙ  Ε Π Ι Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Δημήτρης Πετσετίδης: ν οκ, Διηγήματα, κδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 137, θήνα 2012 • Δημήτρη Τσιάλα: Τ λάνια το Βαρδαρίου, Διηγήματα, κδόσεις Degiorgio, Τρίκαλα 2010

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α    Α Π Ο Κ Ο Μ Μ Α Τ Α
Δημήτρη θηνάκη

Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ   ΤΟΥ   Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   3 ου  Τ Ο Μ Ο Υ

Παρασκευή, Ιουλίου 06, 2012

ΟΡΟΠΕΔΙΟ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 12 ΤΕΥΧΟΣ

Τὸ 12ο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Ὀ­ρο­πέ­διο κυ­κλο­φο­ρεῖ ἐν­τὸς τοῦ Ἰ­ου­λί­ου, μὲ κεν­τρι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα. Μπο­ρεῖ­τε νὰ τὸ προ­μη­θευ­τεῖ­τε στὰ κα­τὰ τό­πους πρα­κτο­ρεῖ­α τύ­που καὶ σὲ ὅλα τὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ἡρακλείου.