Δευτέρα, Νοεμβρίου 12, 2012

STEFAN ROLL (Gheorghe Dinu): ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ

STEFAN ROLL (Gheorghe Dinu)
ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΗ
Μετάφραση-Ἀπόδοση π τν Ρουμανική: 
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ἐμεῖς ἐγχύουμε τὴ δυναμικὴ τοῦ ἀτόμου

ἐλαστικοὶ κατασκευαστὲς
τῶν πνευμόνων τῶν πόλεων
σπόνδυλοι ἀπὸ μπροῦτζο
θραύσματα μυῶν λευκόχρυσου
εἴμαστε ἡ ἀορτὴ τῆς μέρας
αὔριο μπορεῖ νὰ γογγύξουν ἄλλοι
ἀθλητὲς
θὰ ξεσηκώσουν τὰ γεωλογικὰ στρώματα
μὲ μεταλλικὸ ζῆλο
δονούμενοι
κατὰ πλάτος
τῆς μαγνητικῆς ἀρτηρίας
ποὺ χύνει
ἀκάθεκτες
πυρακτωμένες
ἀναπνοὲς
ζωὴ κομμένη ἀπ’ τὶς ἀτράκτους
τ’ ἀτσαλιοῦ
εὔκαμπτη, ἀδιαμφισβήτητη
σύνθεση ἐξ αἰτίας τῆς πόλεως
ἀτμοσφαιρικὰ ἑκατοστὰ
κ.λ.π., κ.λ.π.
περιοδικὸ 75hp, Ὀκτώβριος 1924

Δεν υπάρχουν σχόλια: