Πέμπτη, Ιουλίου 31, 2014

Δημήτρης Κανελλόπουλος: Ἡ νύχτα στὴν Ἁγίου Μάρκου

Δημήτρης Κανελλόπουλος:
Ἡ νύχτα στὴν Ἁγίου Μάρκου

Τὴ νύχτα ἐκείνη ποὺ ἔπεσε τὸ κέρμα
στὴν ὁδό Ἁγίου Μάρκου
κι ἄλλαξε δρόμο μιὰ ζωή!
Ὁ παμπόνηρος χωρικὸς Ἐμιλιάνο
εἶχε κατὰ κάποιον τρόπο εἰσχωρήσει
στὰ καθ’ ἡμᾶς ὡς ἄσμα ἡρωικό…

Τὸν ἔπαιζαν καὶ τὰ ραδιόφωνα…

Δὲν ἦταν ὅμως ἕνας ἤρως ἀνθυπολοχαγός!
Ὂχι! Ἕνας ἐστεμμένος ἀγρότης ἦταν
σ’ ἕναν λερὸ ἐμπορικὸ δρόμο,
καὶ συμπτωματικῶς βρέθηκε στὰ χείλη
τοῦ μοσχόμαγκα
ἐκεῖνο τὸ χειμωνιάτικο βράδυ.

Ἔτσι περίπου ἄρχισε ἡ μύησις
μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα
ἐνῶ ἐγὼ ἐπάσχιζα,
νὰ φύγω ἀπ’ τὴν σπασμένη λάμπα,
τὴν ἔλλειψη μπανιέρας
καὶ τὸν ὀθωμανικὸ ἀπόπατο..

Δεν υπάρχουν σχόλια: