Κυριακή, Ιουνίου 26, 2011

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ

Συνδρομές

Γραφτεῖτε Συνδρομητὲς στὸ ΟΡΟΠΕΔΙΟ
Ἀνανεῶστε ἐγκαίρως τὴ συνδρομή σας - Κάντε μία συνδρομὴ δῶρο στοὺς φίλους σας.

FΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ συμβάλλετε στὴνἐπιβίωση, βελτίωση καὶ μεγαλύτερη ἀνεξαρτησία τοῦπεριοδικοῦ.

FΕΠΩΦΕΛΕΙΣΤΕ
α. ἀπὸ τὴν διαφορὰ στήν ὀνομαστικὴ τιμὴ πωλήσεως τῶν τευχῶν,
β. ἀπὸ τὶς σχεδὸν ἀναπόφευκτες ἀνατιμήσεις τους καὶ
γ. ἀπὸ τὴν δωρεὰν ἀποστολὴ τῶν βιβλίων ποὺ συνοδεύουν τὰ τεύχη.

FΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, σᾶς στέλνουμε δωρεὰν ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεων ΟΡΟΠΕΔΙΟ, καί, ἐφόσον ἐπιθυμεῖτε, ἕνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα τεύχη1 ποὺ πιθανὸν νὰ λείπουν ἀπὸ τὴν σειρά σας. 

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ἰσχύει γιὰ τέσσερα τεύχη. Στεῖλτε τὰ χρήματα στὴν διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγή, ἀναγράφοντας στὸ οἰκεῖο μέρος τοῦ ταχυδρομικοῦ δελταρίου τὸ ὀνοματεπώνυμό σας, τὴ διεύθυνση μὲ τὸν ταχυδρομικὸ κώδικα καὶ τὸ τηλέφωνό σας. (Στὴν πίσω ὄψη τοῦ ταχυδρομικοῦ δελταρίου σημειῶστε τὸ τεῦχος ἀπὸ τὸ ὁποῖο θέλετε νὰ ἀρχίζει  συνδρομὴ καὶ τὸν ἀριθμὸ τοῦ τεύχους ποὺ τυχόν ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς σειρᾶς σας.)   

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ἐσωτερικοῦ: 40,00
Ἐξωτερικοῦ: 80,00
Γιά φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές: 25,00.
Δημόσιο, Ὀργανισμοί, Νομικὰ Πρόσωπα, συνδρομὲςἐνίσχυσης: 100,00 
e-mail: oropedio@gmail.com

Διεύθυνση:
Δημ. Κανελλόπουλος
περ. «Ὀροπέδιο»,
Καστοριᾶς 10, 17342
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 210-9951433, 6976 408666

1. Ἐκτὸς ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἐξαντληθεῖ: 1 καὶ 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: