Κυριακή, Σεπτεμβρίου 30, 2012

MARIN SORESCU: ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ

«SHAKESPEARE»
τοῦ Marin Sorescu

ἀπόδοση ἀπὸ τὴν ρουμανική: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ὁ Σαίξπηρ δημιούργησε τὸν κόσμο, σ' ἑφτὰ ἡμέρες.
Τὴν πρώτη μέρα, ἔφτιαξε τὸν οὐρανό, τὰ βουνά, καὶ τὰ βάθη      τῆς ψυχῆς
Τὴ δεύτερη, ἔφτιαξε, τὰ ποτάμια, τὶς θάλασσες, τοὺς ὠκεανοὺς
Καὶ τὰ ἄλλα αἰσθήματα
Δίνοντας τα τοῦ Ἄμλετ, τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα, τοῦ Ἀντωνίου,
τῆς Κλεοπάτρας, καὶ
τῆς Ὀφηλίας,
Τοῦ Ὀθέλου καὶ τῶν ἄλλων
Γιὰ νὰ ἐξουσιάσει αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀπογόνους των,
στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Τὴν τρίτη ἥμερα μάζεψε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
καὶ τοὺς ἔμαθε τὶς γεύσεις:
Τὴ γεύση τῆς εὐτυχίας, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀπελπισίας,
Τὴ γεύση τῆς ζήλιας, τῆς δόξας καὶ οὕτω καθεξῆς
Μέχρι ποὺ τέλειωσαν ὅλες οἱ γεύσεις.
Τότε ἔφτασαν καὶ μερικὰ ἄτομα, ποὺ εἶχαν ἀργοπορήσει
Ὁ δημιουργὸς τοὺς χάιδεψε στὸ κεφάλι μὲ συμπόνια
Καὶ τοὺς εἶπε πὼς δὲν μένει πιὰ τίποτα ἄλλο νὰ τοὺς κάνει, παρὰ μόνο
Κριτικοὺς τῆς λογοτεχνίας
Γιὰ νὰ ἀμφισβητοῦν τὰ ἔργα της.
Τὴν τέταρτη καὶ πέμπτη τοὺς ἐπιφύλαξε τὸ γέλιο
Ἄνοιξε δρόμο στοὺς γελωτοποιοὺς
Νὰ κάνουν τοῦμπες
Καὶ τοὺς χάρισε στοὺς βασιλιάδες, στοὺς αὐτοκράτορες,
Καὶ σὲ ἄλλους, δυστυχεῖς νὰ διασκεδάζουν
Τὴν ἕκτη μέρα, ἔδωσε λύση σὲ μερικὰ διοικητικὰ προβλήματα:
Ἔβαλε καθ’ ὁδόν, μιὰ θύελλα
Καὶ δασκάλεψε τὸ βασιλιὰ Λὴρ
Πῶς πρέπει νὰ φοράει τὸ ἀχυρένιο στέμμα του.
Ἔμεναν μερικὰ ὑπολείμματα, ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου
Καὶ δημιούργησε μ’ αὐτὰ τὸν Ριχάρδο τὸν Γ΄
Τὴν ἕβδομη μέρα, σκέφτηκε μήπως τοῦ ἔμενε καὶ τίποτα ἄλλο γιὰ νὰ κάνει
Κι ἔφτιαξε τοὺς διευθυντὲς θεάτρου, γεμίζοντας τὸ κόσμο μὲ ἁγιάσματα,
Κι ὁ Σαίξπηρ σκέφτηκε, ὅτι μετὰ ἀπὸ τόσο μόχθο
μποροῦσε νὰ ἀπολαύσει, κι αὐτός, ἕνα θέαμα.
Ἄλλα πιὸ πρίν, καθότι ἦταν ὑπέρμετρα καταπονημένος

Πῆγε καὶ «πέθανε» λιγάκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: