Κυριακή, Σεπτεμβρίου 09, 2012

MAGDA ISANOS: ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Magda Isanos
(1916-1944)
Παρακαλ γι τν ερήνη

Παρακαλ γι τν ερήνη, γι πράγματα ξεχασμένα
κι ἀκόμη γι τος μοναχικος νθρώπους.
Πο κύκλος μαγικὸς τοὺς γκαλιάζει.
Στν πρώτη γραμμ τν παγωμένη το μετώπου, κυλον ο ρες
κυλον πρς μέρες πι λευκές, ο ρες κατεβαίνουν.

λλ γ παρακαλ γι τ αμα
τ γεμάτο τρόμο αμα στ σκοτάδι, γι τ ξένο αμα,
ποτ στ γ ν μν κυλήσει
γιατί λο κα πι πολ ο νεκροί, μοῦ φαίνεται πς γίνονται λουλούδια.

π τν τόμο: Τ τραγούδι τν βουνν, 1945
Ἀπόδοση ἀπὸ τὴν ρουμανική: Δημήτρης Κανελλόπουλος

PENTRU PACE MÃ ROG... 


Pentru pace mã rog, pentru lucruri uitate

si pentru oameni din singurãtate.
Un cerc vrãjit se-nchide în jurul lor.
Si fruntea îngheatã, orele cobor,
spre zi, mai albe, orele cobor.
Mã mai rog pentru sângele plin

de întuneric si spaimã, sânge strãin,
nicicând sã nu fie vãrsat pe pãmânt,
unde mortii aproape ca florile sînt.


Din volumul "Cântarea muntilor", 1945 

Τ λογο τς νυχτερινς μαξας

Σν παγωμένη μέσα στν μίχλη: σν γνήσια
γερόντισσα μς στν σταθμ μαξα κι κούγονται
ο λυπημένες τμομηχανς μς στν γρ γέρα—
πο μέσα του προσμένει βροχ χωρς ν πέφτει
κα σκέφτεται τ λογο χωρς πνο
γι τ μαστίγιο πο τ καρτερε πέρα στ δρόμο
στν γρασία το στάβλου κα πὼς
π χάμουρα τραχι  δν θ λυθε.
ν τ γέρικο χελος του τ νθισμένο
π ναν πόνο ἀδιαμαρτύρητα
νιώθοντας τν εωδία τν λεπτν νν
τς χλόης, πο νατέλλει στν κάμπο πέρα,
καί, ν πνώσει, τ’ ατ του βρίσκεται σ’ γρήγορση
ν πιάσει τ σκληρ φων πο τ διατάζει
πὼς ν κινε τ σμα του μέσα π τέτοιο πόνο
καθώς, δρόμος εναι τέλειωτος.
ναν καιρ εχε σύντροφο στ πλάι
κα σν συναντιονταν τ μουσούδια τους
πι λαφρ θωροσαν τ φορτίο,
λλ σύντροφος έσβυσε, πεσε —κα δο
τ λογο τώρα στέκεται κα δ μπορε ν καταλάβει
τ σκοτειν τριχι ποὺ τ σαλαγάει
μέσα π νύχτες μουχλιασμένες κα νερά.
Κα μέσα του παρακαλε κι αὐτὸ ν σβήσει
πως κα τ’ λλο, μς στν χυρώνα
ναίσθητο μπρς στ μαστίγιο πο τ τριγυρίζει.

Γύρω κοχλάζουν ο στραπς κα κόβουν
μέσα του ασθάνεται βαθει κόμη μίαν βρη
ν’ κολουθε —στ πλάι κούγονται ο τροχο
πως κα χτές, πως πάντα, κα μακρι
ο τμομηχανς —μς στν γρν γέρα
σν το θανάτου τς κραυγς π πέρα.

“Insemnari iesene”, nr.7, 1937
Ἀπόδοση ἀπὸ τὴν ρουμανική: Δημήτρης Κανελλόπουλος


CALUL DE LA BIRJA DE NOAPTE 

Parcã s-ar fi-nchegat din ceatã: sade
bãtrâna birjã-n garã si se-aud
locomotive triste-n aer ud -
în care-asteaptã ploaia si nu cade;
si se gândeste calul fãrã vlagã
la biciul ce-l pândeste si la drum,
la umezeala grajdului si cum
e hamul greu si nu i-l mai dezleagã.
Iar buza lui bãtrânã se-nfioarã
de-o suferintã fãrã rãzvrãtire,
simtind aroma fragedelor fire
de iarbã, ce rãsar pe câmp afarã;
si, pirotind, urechea-si atinteste,
s-audã glasul aspru care-i cere
mereu sã-si miste trupu-ntr-o durere,
ce, ca si drumul, nu se mai sfârseste.
O vreme-avu pe-alãturea tovarãs,
si boturile când li s-atingeau,
povara mult mai lesne-o dovedeau,
dar a cãzut prietenul - si iarãsi
stã calul si nu poate sã priceapã
întunecoasa lege care-l mânã
prin nopti mucegãite si prin apã.
Si-n sinea lui se roagã sã rãmânã,
cum a rãmas si celãlalt, pe paie,
nesimtitor la bici si-njurãturã.

Fierbinte fulger gândurile-i taie,
si-adânc simtind încã-o înjurãturã,
porneste, -n spate rotile s-aud,
ca ieri, ca-ntotdeauna, si departe
locomotive, -n aerul cel ud,
ca strigãte de dincolo de moarte.
"Însemnãri iesene", nr.7, 1937

Ἡ Magda Isanos γεννήθηκε στ άσιο, στς 17 πριλίου το 1916. πως ναφέρει  στ μυθιστόρημά της Cosanzenii, τ πώνυμό της κατ μία προφορικ οκογενειακ παράδοση, προέρχεται π τν Σάμο, ἀπ’ όπου καταγόταν νας της παππούς. Φοίτησε στ Δημοτικ Σχολεο το Costiujeni κα συνέχισε τ Λύκειο στν παρχιακ Σχολ Θηλέων τοῦ Chisinău. Σπούδασε στ Νομικ Σχολ το ασίου κα ργάστηκε ς δικηγόρος μία σύντομη περίοδο στ άσιο. μφανίστηκε στ γράμματα τ 1932, στ περιοδικ το Λυκείου ρρένων του Chisinau, “Bogdan Petriceicu Hasdeu”. φυγε π τν ζω στ Βουκουρέστι στς 17 Νοεμβρίου τὸ 1944

Δεν υπάρχουν σχόλια: