Παρασκευή, Ιουλίου 06, 2012

ΟΡΟΠΕΔΙΟ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 12 ΤΕΥΧΟΣ

Τὸ 12ο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Ὀ­ρο­πέ­διο κυ­κλο­φο­ρεῖ ἐν­τὸς τοῦ Ἰ­ου­λί­ου, μὲ κεν­τρι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα. Μπο­ρεῖ­τε νὰ τὸ προ­μη­θευ­τεῖ­τε στὰ κα­τὰ τό­πους πρα­κτο­ρεῖ­α τύ­που καὶ σὲ ὅλα τὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ἡρακλείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: